برند برتر ام آی
تعداد رای 4 از   11   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر سن دیسک
تعداد رای 7 از   20   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر یانتنگ
تعداد رای 10 از   18   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر سامسونگ
تعداد رای 16 از   30   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر جی فورس
تعداد رای 144 از   507   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر اچ پي
تعداد رای 151 از   332   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر فراسو
تعداد رای 95 از   290   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر کریتیو
تعداد رای 99 از   263   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر تی پی لینک
تعداد رای 134 از   390   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر سونی
تعداد رای 123 از   258   رای
جزئیات نظرسنجی