برند برتر پارس خزر
تعداد رای 2 از   3   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر کامتل
تعداد رای 7 از   23   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر ایران رادیاتور
تعداد رای 18 از   48   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر بوتان
تعداد رای 30 از   56   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر نیک کالا
تعداد رای 53 از   100   رای
جزئیات نظرسنجی