برند برتر سونی
تعداد رای 5 از   14   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر آیکون
تعداد رای 45 از   111   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر سونی
تعداد رای 57 از   124   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر پاناسونیک
تعداد رای 61 از   108   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر سونی
تعداد رای 75 از   118   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر سونی
تعداد رای 73 از   127   رای
جزئیات نظرسنجی