بیسکویت گرجی

در این صفحه نظرات و تجربه های برخی از کاربران مارک خوب در مورد بیسکویت گرجی ثبت شده است . اگر تجربه استفاده از بیسکویت گرجی را دارید آنرا ثبت نمایید . مطمئنا" تجربه شما راهنمای خوبی برای یک انتخاب درست خواهد بود.


برای صبحانه نه همیشه ولی گهگاه خوردنش سریع و بدون دردسره با چای و مثلا کمی نبات ؛ اما سعی شود صبحانه کامل خورده شود بهتر است

پاسخ دهید

شما هم اگر تجربه استفاده از بیسکویت گرجی را دارید آنرا ثبت کنید تا دیگران استفاده کنند.

عکس کالای مورد نظر