آبمیوه سن ایچ   - sunich

در این صفحه نظرات و تجربه های برخی از کاربران مارک خوب در مورد آبمیوه سن ایچ ثبت شده است . اگر تجربه استفاده از آبمیوه سن ایچ را دارید آنرا ثبت نمایید . مطمئنا" تجربه شما راهنمای خوبی برای یک انتخاب درست خواهد بود.


مهیار

واقعا طعم ابمیوه طبیعی میده و همینطور سابقه ی بیشتری نسبت به بقیه ی شرکت ها دارد

پاسخ دهید

کیفیتش نسبت به بقیه آبمیوه های داخلی بهتره

پاسخ دهید

مصطفی نجاتی

سن ایچ به لحاظ کیفی و سابقه یه سر و گردن از تمام برندها برتره

پاسخ دهید

شما هم اگر تجربه استفاده از آبمیوه سن ایچ را دارید آنرا ثبت کنید تا دیگران استفاده کنند.

عکس کالای مورد نظر