مسواک برقی براون   - BRAUN

در این صفحه نظرات و تجربه های برخی از کاربران مارک خوب در مورد مسواک برقی براون ثبت شده است . اگر تجربه استفاده از مسواک برقی براون را دارید آنرا ثبت نمایید . مطمئنا" تجربه شما راهنمای خوبی برای یک انتخاب درست خواهد بود.


م.ن

من سه تا خریدم برای اعضای خانواده همه راضی هستن .بخصوص اینکه لثه ها ورم نمیکنه

پاسخ دهید

شما هم اگر تجربه استفاده از مسواک برقی براون را دارید آنرا ثبت کنید تا دیگران استفاده کنند.

عکس کالای مورد نظر