آبرنگ پنتل   - pentel

در این صفحه نظرات و تجربه های برخی از کاربران مارک خوب در مورد آبرنگ پنتل ثبت شده است . اگر تجربه استفاده از آبرنگ پنتل را دارید آنرا ثبت نمایید . مطمئنا" تجربه شما راهنمای خوبی برای یک انتخاب درست خواهد بود.


مقدار رنگ تو هر تیوب کمه ولی جنسش خوبه

پاسخ دهید

شما هم اگر تجربه استفاده از آبرنگ پنتل را دارید آنرا ثبت کنید تا دیگران استفاده کنند.

عکس کالای مورد نظر