مسواک جی یو ام   - G.U.M

در این صفحه نظرات و تجربه های برخی از کاربران مارک خوب در مورد مسواک جی یو ام ثبت شده است . اگر تجربه استفاده از مسواک جی یو ام را دارید آنرا ثبت نمایید . مطمئنا" تجربه شما راهنمای خوبی برای یک انتخاب درست خواهد بود.


جی یو ام مدل 411

خیلی سریع جرمایی که درطول شبانه روز بر اثر غذا خوردن ایجاد میشه رو تمیز میکنه

پاسخ دهید

شما هم اگر تجربه استفاده از مسواک جی یو ام را دارید آنرا ثبت کنید تا دیگران استفاده کنند.

عکس کالای مورد نظر