مداد پاک کن پلیکان   - Pelikan

در این صفحه نظرات و تجربه های برخی از کاربران مارک خوب در مورد مداد پاک کن پلیکان ثبت شده است . اگر تجربه استفاده از مداد پاک کن پلیکان را دارید آنرا ثبت نمایید . مطمئنا" تجربه شما راهنمای خوبی برای یک انتخاب درست خواهد بود.


نسبت به فابر کاستل خیلی نرم تره. ولی برخلاف اون یه کم پرز خیلی ریز پاک کن به ورق می چسبه باید با دست بتکونی.

پاسخ دهید

شما هم اگر تجربه استفاده از مداد پاک کن پلیکان را دارید آنرا ثبت کنید تا دیگران استفاده کنند.

عکس کالای مورد نظر